Cordes & Castenschiold
baggrund 04.jpg

Profil

Speciale i familieret

Vores kompetencer

 

Hvem er vi?

Find os her

Vi er anerkendte specialister i sager om familieret, både i og udenfor Danmark.

Vi yder personlig rådgivning om indgåelse af ægteskab, oprettelse af ægtepagt om særeje, separation og skilsmisse, bodeling, formueopgørelse.

Vi har betydelig erfaring med forældremyndighed og bopæl, samvær samt børnebortførelsessager.

Vi bistår med kvalificeret rådgivning om arveretlige forhold, oprettelse af testamenter og behandling af dødsboer.

Vi er certificerede mediatorer og bistår med mediation som konfliktløsningsmetode.

Det er vigtigt for os, at vores klienter i alle sager modtager kvalificeret samt aktuel og relevant faglig, juridisk rådgivning på højeste niveau og kompetent sagsbehandling. 

En løsning gennem dialog mellem parterne er altid at foretrække, og hvis dette ikke lykkes, søger vi at opnå en fordelagtig afgørelse ved domstolene.

I sager, der involverer børn, vil vi altid tage udgangspunkt i, hvad der vurderes bedst muligt at varetage børnenes interesser.

Vi løser en lang række familie- og arveretlige problemstillinger i forbindelse med eksempelvis:

  • Skilsmisse og bodeling - Udarbejdelse af bodelingsoverenskomster og formueopgørelser

  • "Skilsmisseskøde" om boligen

  • Ægtepagter - Oprettelse af dokumenter med særejebestemmelser

  • Testamenter - Strukturering af arveplanlægning og generationsskifte

  • Dødsbobehandling - Udarbejdelse af boopgørelser og boselvangivelser

  • Ugifte samlevendes formueforhold

  • Overdragelse af bolig mellem ugifte

  • Familieoverdragelse af sommerhus

  • Tinglysning af skifteretsattester

 
_M1A7404-web.jpg