Cordes & Castenschiold
baggrund 04.jpg

Advokater

Hvem er vi?

ANJA_CORDES_WIDE-web.jpg

Advokat (H), mediator

Anja Cordes

ac@cclaw.dk

Baggrund

 • 2007: Beskikket som forsvarsadvokat i København, Frederiksberg og Østre Landsret
 • 1997: Uddannet mediator (konfliktmægler) af danske og engelske advokatmediatorer
 • 1984: Advokat med møderet for Højesteret
 • 1981: Cand.jur. fra Københavns Universitet
   

Faglige tillidshverv og medlemskaber

 • Formand for Danske Familieadvokater 2004 - 2011.
 • Formand for Foreningen af Familieretsadvokater 1996 - 2000.
 • Bestyrelsesmedlem for Foreningen af Familieretsadvokater 1990 - 2000.
 • Medlem af og formand for Advokatrådets 7. advokatkreds 1999 - 2003.
 • Medlem af Advokatrådets Fagudvalg for familie- og arveret.
 • Medlem af Advokatrådets Fagudvalg for privatret.
 • Medlem af familieministeriets udvalg om forældremyndighed og samvær - og familieministeriets arbejdsgruppe om strukturreform i statsforvaltningerne.
   

Endvidere

 • Medlem af Børnerådet 2012 - 2015.
 • Medlem af IAFL (International Academy of Family Lawyers).
 • Medlem af Tryghedsgruppens Repræsentantskab.
 • Underviser i familieret ved Århus og Københavns Universitet.
 • Lektor i skilsmisseret ved Københavns Universitet.
  ALEXANDRA_PAASKE_45-web.jpg

  Advokat, mediator (Indehaver)

  Alexandra Castenschiold Paaske

  ap@cclaw.dk

  Baggrund

  • 2017 - : Advokatfirmaet Cordes & Castenschiold (indehaver)
  • 2015: Uddannet mediator (konfliktmægler) 
  • 2013 - : Proceduretilladelse med ret til at møde i Østre Landsret
  • 2012 - : Undervisningsassistent i Familie- og arveret på Københavns Universitet
  • 2012: Advokat
  • 2011-2017: Advokat Anja Cordes
  • 2009: Cand. jur. fra Københavns Universitet
  • 2002-2011: Advokatfirmaet Kahlke
    

  Faglige tillidshverv og medlemskaber

  • Bestyrelsesmedlem i Danske Familieadvokater siden 2017
  • Suppleant til bestyrelsen i Danske Familieadvokater 2016-2017
  • Medlem af Danske Arveretsadvokater
  • Medlem af Foreningen af Procedureadvokater
  • Medlem af Københavns Advokatforening
    

  Udgivelser

  • Medforfatter til det danske bidrag til International Estate Planning Guide, udgivet af International Bar Association
  • Medforfatter til artiklen ”Ægteskaber over grænser”, Advokaten 8/2014
  • Juridisk specialeafhandling: ”Længstlevendes testationskompetence og dispositionsadgang efter arvelovsreformen i 2008”
    

    
   _M1A7368-web.jpg