Cordes & Castenschiold
baggrund 04.jpg

Fagområder

Vores kompetencer

 

Familieret

Separation og skilsmisse, ægtefællebidrag, deling af formue, rådgivning om og oprettelse af særejeaftaler (ægtepagter), pensionsdeling og -kompensation, papirløst samliv, samejeoverenskomster, international privat- og familieret, forældremyndighed, bopæl og samvær.


Køb og salg af fast ejendom

Berigtigelse af ejendomshandler, herunder gennemgang af købsaftaler, tinglysning, udfærdigelse af refusionsopgørelse, familieoverdragelse af fast ejendom til næste generation.Arveret

Rådgivning om arveretlige forhold, oprettelse af testamente, herunder successionsrækkefølger, båndlæggelse, gennemførelse af generationsskifte

 


Strafferet

Bistand som forsvarer eller bistandsadvokat.

 Dødsboer

Rådgivning om valg af skifteform, behandling af dødsboer, herunder bobestyrerboer og private skifter samt rådgivning om skatte- og afgiftsmæssige problemstillinger.

 


Mediation

Som certificerede konfliktmæglere tilbyder vi en alternativ form for struktureret konfliktløsning mellem to eller flere parter. Formålet er, at parterne bistås i selv at nå frem til en tilfredsstillende løsning.


 
_M1A7304-web.jpg