Cordes & Castenschiold
baggrund 04.jpg

Profil

Speciale i familieret

Vores kompetencer

 

Hvem er vi?

Find os her

Vores speciale er sager om familieret både i og udenfor Danmark og dertil knyttet personlig rådgivning om ægteskab, oprettelse af ægtepagt om særeje, separation og skilsmisse, bodeling, formueopgørelse, forældremyndighed og bopæl, samvær, arv, testamenter og behandling af dødsboer. Desuden er vi certificerede mediatorer. 

Det er vigtigt for os, at vores klienter i alle sager modtager kvalificeret samt aktuel og relevant faglig, juridisk rådgivning på højeste niveau og kompetent sagsbehandling. 

En løsning gennem dialog mellem parterne er altid at foretrække, og hvis dette ikke lykkes, søger vi at opnå en fordelagtig afgørelse ved domstolene.

I sager, der involverer børn, vil vi altid tage udgangspunkt i, hvad der vurderes bedst muligt for at varetage børnenes interesser.

 
_M1A7404-web.jpg